Sang nhượng cửa hàng cả quyền thuê ki ốt và đồ đạc tại Ki ốt số 6- CT4C – X2 Tây Nam Linh Đàm

Địa chỉ:GiáLiên hệ
Diện tích:33m2Hình thức:
Số lượt xem274 lượt xemNgày đăng16/10/2020
Mô tả

Xin chuyển nhượng cửa hàng cả quyền thuê ki ốt và đồ đạc
Có diện tích: 33m2, có gác xép 20m2 chắc chắn, thoải mái.
Khu vệ sinh sạch đẹp có gác trên.
Vị trí thuận lợi, mật độ dân cư đông đúc, phù hợp với mọi hình kinh doanh.
Địa chỉ: Ki ốt số 6- CT4C – X2 Tây Nam Linh Đàm.
Liên hệ với C Hằng để được hỗ trợ xem nhà: 0388998026

http://banbatdongsan.com.vn/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam-dr118057.html

 

http://bdsdatvang.vn/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam-bnd18374.html

 

http://batdongsangolden.com/cho-thue-cua-hang-tai-quan-hoang-mai-ha-noi/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam-p-104818.html

 

http://canhohot.vn/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-592459.html

 

http://hoplongland.com/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam-n102110.html

 

http://acr.vn/nha-dat/cho-thue-mat-bang-thuong-mai/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam-bnd154683.html

 

http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/cho-thue-nha/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-218878.html

 

http://batdongsandream.com/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam-dr131399.html

 

http://bds123.co/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam-dr125934.html

 

http://diaoc.company/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam-dr149497.html

 

http://www.araovat.vn/ho-chi-minh/raovat/598983/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6–ct4c—x2-tay-nam-linh-dam.html

 

http://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=804048&name=sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh

 

http://nhadat.de/estate/?nhadat=msg_detail&msgid=594791

 

http://muabandiaoc.co/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam-dr120041.html

 

http://nhadat.info/nhadat-3569024-sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam.html

 

http://muabanbds.co/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam-dr109050.html

 

http://www.raovat.info/raovat-6302340/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam.html

 

http://nhadat123.net/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam-dr145805.html

 

http://nhadatviet247.net/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-1710165.html

 

https://raovat49.com/s/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-3096126

 

http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-73513/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c–x2-tay-nam-linh-dam

 

http://raobannhadat.vn/ban-nha-mat-pho-tuy-hoa-phu-yen/chinh-chu-can-ban-nha-tai-long-thuy-an-phu-tuy-hoa-phu-yen-rb3201492-cy64-ts22.html

 

https://phonhanha.com/tin-dang/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam/

 

http://timnhadat.com/cho-thue-nha/sang-nh%c6%b0%e1%bb%a3ng-c%e1%bb%ada-hang-c%e1%ba%a3-quy%e1%bb%81n-thue-ki-%e1%bb%91t-va-d%e1%bb%93-d%e1%ba%a1c-t%e1%ba%a1i-ki-%e1%bb%91t-s%e1%bb%91-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam_i391211

 

https://tinhaynhadat.com/p/d/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam

 

https://bds1click.com/thue/kho/ha-noi-sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-126423.html

 

https://nhadattop1.com/sang-nhuong-cua-hang-ca-quyen-thue-ki-ot-va-do-dac-tai-ki-ot-so-6-ct4c-x2-tay-nam-linh-dam-chinh-chu-pd10348835.htm