Muốn sang nhượng cửa hàng quần áo, túi sách, có 2 mặt tiền, mặt sàn hơn 43m 114A15 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Địa chỉ: Giá thỏa thuận
Diện tích: 43m2 Hình thức:
Số lượt xem 433 lượt xem Ngày đăng 08/07/2020
Mô tả

Muốn sang nhượng cửa hàng quần áo, túi sách, có 2 mặt tiền rộng dãi, mặt sàn hơn 43m
Tầng 2 ở được
Tiền thuê mặt bằng là 15 triệu/ tháng
Địa chỉ: 114A15 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội ( cạnh chợ Nghĩa Tân)
Liên hệ: 0976806998

 

http://batdongsangolden.com/cho-thue-cua-hang-tai-quan-cau-giay-ha-noi/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-p-77145.html

 

http://bds123.co/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-giay-ha-noi-dr74210.html

 

https://bds1click.com/thue/kho/ha-noi-muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-70458.html

 

http://batdongsandream.com/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-giay-ha-noi-dr74371.html

 

http://batdongsanboss.com/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-giay-ha-noi-dr76579.html

 

https://dithuenha.com/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-giay-ha-noi-chinh-chu-pd5661749.htm

 

http://diaoc.company/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-giay-ha-noi-dr88174.html

 

http://canhohot.vn/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-543399.html

 

http://acr.vn/nha-dat/cho-thue-mat-bang-thuong-mai/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-tien-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-giay-ha-noi-bnd109745.html

 

http://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=745089&name=muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia

 

http://muabandiaoc.co/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-giay-ha-noi-dr67842.html

 

http://hoplongland.com/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-n69395.html

 

http://muabannhadat.tech/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-giay-ha-noi-dr148778.html

 

http://www.raovat.info/raovat-6204825/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-gi.html

 

https://nhadattop1.com/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-giay-ha-noi-chinh-chu-pd9335320.htm

 

http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-39646/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-giay-ha-noi

 

https://rongbay.com/Toan-quoc/Muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-c272-raovat-30353429.html

 

https://daitheky.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot/ha-noi/cau-giay/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-giay-ha-noi-pr440390.html

 

https://raovat49.com/s/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-3014123

 

https://phonhanha.com/tin-dang/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-giay-ha-noi/

 

http://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=745089&name=muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia

 

http://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-chung-cu-113-trung-kinh/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-cau-pr10849715.htm

 

https://tinbds.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot/ha-noi/cau-giay/2t-corporation/2hzq

 

http://datnenphomoi.com.vn/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-569753.html

 

https://sandiaoctructuyen.com/preview/bf91bc190c819c4c44df88597a3c12b8/

 

http://timnhadat.com/cho-thue-nha/mu%e1%bb%91n-sang-nh%c6%b0%e1%bb%a3ng-c%e1%bb%ada-hang-qu%e1%ba%a7n-ao-tui-sach-co-2-m%e1%ba%b7t-ti%e1%bb%81n-m%e1%ba%b7t-san-h%c6%a1n-43m-114a15-nghia-tan-c%e1%ba%a7u_i334426

 

http://timnhadat.net/rao-vat/muon-sang-nhuong-cua-hang-quan-ao-tui-sach-co-2-mat-tien-mat-san-hon-43m-114a15-nghia-tan-428048