Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh 1111 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ: Giá
Diện tích: 60m2 Hình thức:
Số lượt xem 120 lượt xem Ngày đăng 10/02/2023
Mô tả

Cho Thuê Mặt Bằng Kinh Doanh 1111 Hồng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Gần Viện 108)

Diện tích 60m2/tầng x 2 tầng, mặt tiền 6m

Nhà chính chủ, không qua trung gian.
Liên hệ: 0375245682

 

https://airaovat.com/ha-noi/cho-thue-nha-dat/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-2683917.html

 

https://batdongsan24h.com.vn/cho-thue-cua-hang-kiot-quan-hoan-kiem/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-2746375.html

 

https://bannhadat123.vn/cho-thue-mat-bang-quan-hoan-kiem-ha-noi/kinh-doanh-1111-hong-ha-eid-940239/

 

https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-1912-phuong-chuong-duong-do-hoan-kiem-ha-noi/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-p1616012

 

https://bds365.com.vn/detail?id=chinh-chu-can-ban-gap-can-nha-tai-dia-chi-khu-bi-trung-2-297619.html

 

https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-td-620789

 

https://dangbannhadat.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-hoan-kiem-ha-noi/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-pr416255.html

 

https://dithuenha.com/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-tin-nha-dat-pd7241205.htm

 

https://gaapnow.com/519989/46/Cho-Thue-Mat-Bang-Kinh-Doanh-1111-Hong-Ha.html

 

https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-19-12-phuong-chuong-duong-do/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-pr13340366.htm

 

https://nhadat24h.com/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-bds2459077.html

 

http://www.raovat.info/raovat-7261959/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha.html

 

https://raovat49.com/s/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-4428166

 

https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-19-12-phuong-chuong-duong-do/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-pr16066320.htm

 

https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-1912-phuong-chuong-duong-do-hoan-kiem-ha-noi/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-p1941673

 

https://tructiep.vn/cho-thue-nha-dat/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-5603101.htm

 

https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-19-12-phuong-chuong-duong-do/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-pr19737722.htm

https://airaovat.com/ha-noi/cho-thue-nha-dat/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-2683917.html

 

https://batdongsan24h.com.vn/cho-thue-cua-hang-kiot-quan-hoan-kiem/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-2746375.html

 

https://bannhadat123.vn/cho-thue-mat-bang-quan-hoan-kiem-ha-noi/kinh-doanh-1111-hong-ha-eid-940239/

 

https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-1912-phuong-chuong-duong-do-hoan-kiem-ha-noi/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-p1616012

 

https://bds365.com.vn/detail?id=chinh-chu-can-ban-gap-can-nha-tai-dia-chi-khu-bi-trung-2-297619.html

 

https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-td-620789

 

https://dangbannhadat.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-hoan-kiem-ha-noi/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-pr416255.html

 

https://dithuenha.com/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-tin-nha-dat-pd7241205.htm

 

https://gaapnow.com/519989/46/Cho-Thue-Mat-Bang-Kinh-Doanh-1111-Hong-Ha.html

 

https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-19-12-phuong-chuong-duong-do/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-pr13340366.htm

 

https://nhadat24h.com/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-bds2459077.html

 

http://www.raovat.info/raovat-7261959/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha.html

 

https://raovat49.com/s/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-4428166

 

https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-19-12-phuong-chuong-duong-do/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-pr16066320.htm

 

https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-1912-phuong-chuong-duong-do-hoan-kiem-ha-noi/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-p1941673

 

https://tructiep.vn/cho-thue-nha-dat/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-5603101.htm

 

https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-duong-19-12-phuong-chuong-duong-do/cho-thue-mat-bang-kinh-doanh-1111-hong-ha-pr19737722.htm