Sang nhượng toàn bộ cửa hàng Bánh Cuốn Ngõ 2 , phố Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ: Giá 25 triệu
Diện tích: KXĐ Hình thức:
Số lượt xem 450 lượt xem Ngày đăng 23/07/2020
Mô tả

Sang nhượng toàn bộ cửa hàng Bánh Cuốn Ngõ 2 , phố Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giá sang nhượng : 25 triệu
Liên hệ: 0973703532

 

http://hoplongland.com/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi-n74379.html

 

https://dithuenha.com/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi-chinh-chu-pd5726132.htm

 

https://bds1click.com/thue/kho/ha-noi-sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-77893.html

 

http://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-chung-cu-120-hoang-quoc-viet/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi-pr10880006.htm

 

https://nhadattop1.com/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi-chinh-chu-pd9501053.htm

 

https://daitheky.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot/ha-noi/bac-tu-liem/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi-pr464128.html

 

http://acr.vn/nha-dat/cho-thue-mat-bang-thuong-mai/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi-bnd118174.html

 

http://www.raovat.info/raovat-6223191/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi.html

 

https://phonhanha.com/tin-dang/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi/

 

https://raovat49.com/s/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-3027098

 

http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-43670/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi

 

https://rongbay.com/Toan-quoc/Sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-Banh-Cuon-c272-raovat-30607362.html

 

http://nhadatxinh.com.vn/cho-thue/Sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-Banh-Cuon-Ngo-2–pho-Kieu.html

 

http://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=753930&name=sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi

 

http://www.araovat.vn/ho-chi-minh/raovat/563320/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-,-pho-kieu-mai,-bac-tu-liem,-ha-noi.html

 

http://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-chung-cu-120-hoang-quoc-viet/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi-pr10880006.htm

 

http://nhadatviet247.net/chinh-chu-cho-thue-ccmn-so-18-20-luong-ngoc-quyen-van-quan-ha-dong-ha-noi-1522428.html

 

http://timnhadat.com/cho-thue-nha/sang-nh%c6%b0%e1%bb%a3ng-toan-b%e1%bb%99-c%e1%bb%ada-hang-banh-cu%e1%bb%91n-ngo-2-ph%e1%bb%91-ki%e1%bb%81u-mai-b%e1%ba%afc-t%e1%bb%ab-liem-ha-n%e1%bb%99i_i342872

 

https://sandiaoctructuyen.com/preview/44de6564681a632c48a3272cf9df2323/

 

https://tinhaynhadat.com/p/d/chinh-chu-can-tien-ban-gap-lien-ke-van-khe-lk16-nha-so-10-ha-dong-ha-noi

 

http://timgicungco.com/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi-s1989593.html

 

https://timnhadat.net/rao-vat/ban-dat-hoa-lac-thon-doi-sen-xa-binh-yen-huyen-thach-that-ha-noi-435958

 

http://trangvangmuavaban.com/Sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-Banh-Cuon-Ngo-2–pho-Kieu-Mai-Bac-Tu-Liem-Ha-Noi-n25906.html

 

http://raovatdaugia.com/viewAd.php?postId=1032763&key=&cityId=1

 

http://batdongsangolden.com/cho-thue-cua-hang-tai-quan-bac-tu-liem-ha-noi/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi-p-85650.html

 

http://canhohot.vn/sang-nhuong-toan-bo-cua-hang-banh-cuon-ngo-2-pho-kieu-mai-bac-tu-liem-ha-noi-550756.html