Bán nhà khu Đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, gần Aeon mall Hà Đông Hà Nội.

Địa chỉ: Giá Liên Hệ
Diện tích: KXĐ Hình thức:
Số lượt xem 346 lượt xem Ngày đăng 19/06/2021
Mô tả

Bán nhà khu Đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, gần Aeon mall Hà Đông Hà Nội.
*B44.6 Liền Kề 60m giá 5.7 tỷ.
*B44.21 Liền Kề 60m giá 5.9 tỷ.
*B28.3.96m Liền Kề giá 65 Tr/m.
*B5.17.75m Liền Kề giá 87 Tr/m.
*B5.21.75m Liền Kề giá 74 Tr/m.
*B25.23.112m Liền Kề góc giá 85 Tr/m.
*C9.25.95m Liền Kề giá 75 Tr/m.
*C12 Biệt Thự dt 260m giá 65 Tr/m.
*C16.32.160m Liền Kề giá 85 Tr/m.
*C36.19.80m Liền Kề giá 7 tỷ.
*C50.3.80m Liền Kề giá 6.9 tỷ.
*C21.6.160m Liền Kề giá 68 Tr/m.
*C31.16.321m Biệt Thự giá 58 Tr/m.
*C32.12.330m Biệt thự giá 64 Tr/m.
*C34.9.232m Biệt Thự giá 78 Tr/m.
*C60.9.457m Biệt Thự giá 65 Tr/m.
*C39.2.134m Liền Kề góc giá 85 Tr/m.
*C53.11.120m Liền Kề giá 61 Tr/m.
*C43.80 Liền Kề giá 75 Tr/m.
*D3.21.114m Liền Kề giá 75 Tr/m.
*D4.5,120m Liền Kề giá 72 Tr/m.
*D8.120m Liền Kề giá 8.5 tỷ.
*D9.120m Liền Kề giá 8.8 tỷ.
*D13.114m Liền Kề giá 9.3 tỷ.
*D18.5.240m Biệt Thự giá 14.5 tỷ.
*D19.10.348m Biệt Thự góc giá 70 Tr/m.
*D32.8.375m Biệt Thự giá 56 Tr/m.
*D22.5.160m Liền Kề giá 12 tỷ.
*D24.38.144 Liền Kề góc 18 tỷ.
*lh: 0975623555. Nguyễn Bảo tư vấn và xem nhà miễn phí.

http://banbatdongsan.com.vn/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-dr155826.html

 

https://alinhadat.vn/./ban/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-215338

 

http://datthudo.vn/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi/

 

https://muabannhaviet.vn/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi/

 

http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/ban-nha/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-387949.html

 

https://batdongsanviet.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-pho-le-trong-tan-15-hn-ha-dong-ha-noi/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-p842403

 

http://5home.asia/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-h1154857

 

https://nhadattop1.com/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-chinh-chu-pd12111567.htm

 

http://www.raovat.info/raovat-6542885/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi..html

 

https://raovat49.com/s/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-3307713

 

https://tinbds.com/ban-loai-bat-dong-san-khac/ha-noi/ha-dong/b535

 

https://muonnha.com.vn/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi

 

https://tinchinhchu.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-pho-le-trong-tan-15-hn-ha-dong-ha-noi/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-p1103216

 

http://nhadat.info/nhadat-3837999-ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi.html

 

https://tinbatdongsan.com/ban-loai-bat-dong-san-khac-pho-le-trong-tan-15/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-pr17652087.htm

 

https://timgicungco.com/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-s2302347.html

 

http://banbatdongsan.com.vn/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-dr155826.html

 

https://alinhadat.vn/./ban/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-215338

 

http://datthudo.vn/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi/

 

https://muabannhaviet.vn/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi/

 

http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/ban-nha/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-387949.html

 

https://batdongsanviet.vn/ban-loai-bat-dong-san-khac-pho-le-trong-tan-15-hn-ha-dong-ha-noi/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-p842403

 

http://5home.asia/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-h1154857

 

https://nhadattop1.com/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-chinh-chu-pd12111567.htm

 

https://raovat49.com/s/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-3307713

 

https://tinbds.com/ban-loai-bat-dong-san-khac/ha-noi/ha-dong/b535

 

https://muonnha.com.vn/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi

 

https://tinchinhchu.net/ban-loai-bat-dong-san-khac-pho-le-trong-tan-15-hn-ha-dong-ha-noi/ban-nha-khu-do-thi-geleximco-le-trong-tan-gan-aeon-mall-ha-dong-ha-noi-p1103216