CHÍNH CHỦ CẦN BÁN LÔ ĐẤT Đại Yên – Chương Mỹ – Hà Nội

Địa chỉ:GiáLiên hệ
Diện tích:KXĐHình thức:
Số lượt xem103 lượt xemNgày đăng15/09/2022
Mô tả

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN LÔ ĐẤT Đại Yên – Chương Mỹ – Hà Nội
– Gần trường cấp 3 Chương Mỹ cách tỉnh lộ 419 chưa đến 100m, oto vào tận đất đường thông tứ phía.
– Giá hợp lý cho nhà đầu tư.
Liên hệ: 0562323323 Để được tư vấn và xem đất

https://airaovat.com/ha-noi/mua-ban-nha-dat/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-2573786.html

 

https://bannha24h.vn/ban-dat-tho-cu/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-292091

 

https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-mat-pho-huyen-chuong-my/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-2510763.html

 

https://batdongsanthainguyen.vn/index.php?option=com_realestate&part=manage&theme=vendor&task=edit_rs&Itemid=6&id=186382&method=ban&status=choduyet

 

https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-duong-tinh-lo-419-24-hn-xa-dai-yen-chuong-my-ha-noi/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-p1413042

 

https://batdongsanviet.vn/ban-dat-tho-cu-duong-tinh-lo-419-24-hn-xa-dai-yen-chuong-my-ha-noi/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-p1378726

 

https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-duong-tinh-lo-419-xa-dai-yen-1/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-pr11780119.htm

 

https://khonhadat.vn/ban-dat-huyen-chuong-my/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-1651531.html

 

https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-bds2266053.html

 

https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-tinh-lo-419-xa-dai-yen-1/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-pr13053469.htm

 

https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1351656&name=chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi

 

https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-nguoi-dang-tin-pd14111076.htm

 

http://www.raovat.info/raovat-7077281/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi.html

 

http://raovatdaugia.com/viewAd.php?postId=1623399&key=&cityId=1

 

https://phonhadat.net/ban-dat-duong-tinh-lo-419-xa-dai-yen-1/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-pr15692247.htm

 

https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-duong-tinh-lo-419-24-hn-xa-dai-yen-chuong-my-ha-noi/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-p1740091

 

https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-tinh-lo-419-xa-dai-yen-1/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-pr19388951.htm

https://airaovat.com/ha-noi/mua-ban-nha-dat/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-2573786.html

 

https://bannha24h.vn/ban-dat-tho-cu/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-292091

 

https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-mat-pho-huyen-chuong-my/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-2510763.html

 

https://batdongsanthainguyen.vn/index.php?option=com_realestate&part=manage&theme=vendor&task=edit_rs&Itemid=6&id=186382&method=ban&status=choduyet

 

https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-duong-tinh-lo-419-24-hn-xa-dai-yen-chuong-my-ha-noi/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-p1413042

 

https://batdongsanviet.vn/ban-dat-tho-cu-duong-tinh-lo-419-24-hn-xa-dai-yen-chuong-my-ha-noi/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-p1378726

 

https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-duong-tinh-lo-419-xa-dai-yen-1/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-pr11780119.htm

 

https://khonhadat.vn/ban-dat-huyen-chuong-my/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-1651531.html

 

https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-bds2266053.html

 

https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-tinh-lo-419-xa-dai-yen-1/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-pr13053469.htm

 

https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1351656&name=chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi

 

https://nhadattop1.com/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-nguoi-dang-tin-pd14111076.htm

 

http://www.raovat.info/raovat-7077281/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi.html

 

http://raovatdaugia.com/viewAd.php?postId=1623399&key=&cityId=1

 

https://phonhadat.net/ban-dat-duong-tinh-lo-419-xa-dai-yen-1/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-pr15692247.htm

 

https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-duong-tinh-lo-419-24-hn-xa-dai-yen-chuong-my-ha-noi/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-p1740091

 

https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-tinh-lo-419-xa-dai-yen-1/chinh-chu-can-ban-lo-dat-dai-yen-chuong-my-ha-noi-pr19388951.htm