Mình Có Mặt Bằng Cần Sang Nhượng Gấp Tại Số Nhà 101 , Ngõ 189 Giảng Võ , BA Đình , Hà Nội

Địa chỉ: Giá 80 triệu có thương lượng
Diện tích: 75m2 Hình thức:
Số lượt xem 359 lượt xem Ngày đăng 23/10/2021
Mô tả

Mình Có Mặt Bằng Cần Sang Nhượng Gấp Tại Số Nhà 101 , Ngõ 189 Giảng Võ , BA Đình , Hà Nội

– Diện tích: 75m2

– Cách mặt đường lớn 50m, mặt sau đại học văn hóa Hà Nội

– Lượng khách ổn định  ngày 200 đến 300 xuất  khu vực đông văn phòng

– Sang tất cả đủ hoạt đông 1 quán luôn ,đến là làm luôn, ăn ở ngủ nghỉ lại được quán

– Gía nhượng : 80 triệu có thương lượng ( bao gồm 2 tháng tiền nhà)

– Liên hệ sđt gọi trực tiếp chính chủ A Tuấn : 0979978395

http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-ban-31250.htm

 

https://airaovat.com/ha-noi/mua-ban-nha-dat/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-2399148.html

 

https://batdongsanviet.vn/ban-cua-hang-ki-ot-pho-giang-vo-2-hn-phuong-cong-vi-ba-dinh-ha-noi/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101–ngo-189-giang-vo–ba-dinh–ha-noi-p1069457

 

https://chuyennhadat.com.vn/ban-trang-trai-khu-nghi-duong-pho-giang-vo-phuong-cong-vi/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi-pr11008994.htm

 

http://www.batdongsan.vn/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi-p654060.html

 

http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/ban-nha/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101–ngo-189-614282.html

 

https://www.dangtinbatdongsan.vn/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi-p489424.html

 

https://batdongsanviet.com.vn/ban-cua-hang-ki-ot-pho-giang-vo-2-hn-phuong-cong-vi-ba-dinh-ha-noi/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101–ngo-189-giang-vo–ba-dinh–ha-noi-p987445

 

https://bancanhohanoi.net/ban-can-ho-chung-cu-pho-giang-vo-phuong-cong-vi/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi-pr1601108.htm

 

https://alinhadat.vn/./ban/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi-419503

 

https://nhadatchuyennghiep.com/ban-trang-trai-khu-nghi-duong-pho-giang-vo-phuong-cong-vi/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi-pr11009007.htm

 

https://diaocthanhpho.com/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-86964.html

 

https://nhadattop1.com/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi-nguyen-thi-hoa-pd12881561.htm

 

https://www.homeme.vn/msq935-ban-nha-cach-duong-lien-phuong-400m-phu-huuquan-9-gia-53ty-p639006.html

 

http://nhadat.info/nhadat-3970872-minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi.html

 

http://www.raovat.info/raovat-6658672/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi.html

 

https://samhomes.vn/mua/shop-kiot-quan/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi-1000387.html

 

http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-261099/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi

 

http://raovat.thongtinmuaban.vn/details.php?id=790338

 

http://tructiep.vn/ban-nha/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-5072274.htm

 

https://nhadat24h.com/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi-bds1866518.html

 

https://raovat49.com/s/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-3488003

 

https://tinbds.com/ban-trang-trai-khu-nghi-duong/ha-noi/ba-dinh/anho

 

https://nhadatinfo.com/ban-trang-trai-khu-nghi-duong-pho-giang-vo-phuong-cong-vi/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi-pr12046109.htm

 

https://nhadathanoiban.com/ban-trang-trai-khu-nghi-duong-pho-giang-vo-phuong-cong-vi/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi-pr4782018.htm

 

https://tinchinhchu.net/ban-cua-hang-ki-ot-pho-giang-vo-2-hn-phuong-cong-vi-ba-dinh-ha-noi/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101–ngo-189-giang-vo–ba-dinh–ha-noi-p1329950

 

http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-ban-31250.htm

 

https://airaovat.com/ha-noi/mua-ban-nha-dat/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-2399148.html

 

https://batdongsanviet.vn/ban-cua-hang-ki-ot-pho-giang-vo-2-hn-phuong-cong-vi-ba-dinh-ha-noi/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101–ngo-189-giang-vo–ba-dinh–ha-noi-p1069457

 

https://chuyennhadat.com.vn/ban-trang-trai-khu-nghi-duong-pho-giang-vo-phuong-cong-vi/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi-pr11008994.htm

 

http://www.batdongsan.vn/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101-ngo-189-giang-vo-ba-dinh-ha-noi-p654060.html

 

http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/ban-nha/minh-co-mat-bang-can-sang-nhuong-gap-tai-so-nha-101–ngo-189-614282.html