HOT HOT HOT MỸ ĐÌNH KHU CƯ DÂN HÀN QUỐC, OTO TRÁNH, LÔ GÓC, 21 CĂN HỘ DỊCH VỤ.

Địa chỉ: Giá 25 tỷ
Diện tích: 100m2 Hình thức:
Số lượt xem 360 lượt xem Ngày đăng 01/11/2021
Mô tả

HOT HOT HOT💥💥💥 MỸ ĐÌNH KHU CƯ DÂN HÀN QUỐC, OTO TRÁNH, LÔ GÓC, 21 CĂN HỘ DỊCH VỤ.

Đường Đình Thôn 100m2 – 9 m – 8 M – 25 tỷ.

Mô tả: Nhà lô góc, vị trí cực đẹp, oto tránh.
+ Tầng 1: Lễ tân, để xe và 1 phòng bảo vệ.
+ Tầng 2-8: Mỗi tầng 3 căn hộ dịch vụ, tổng 21 căn.
+ Tầng 9: Tum, sân phơi. + Sổ đẹp nở hậu, lô góc.
+ Hiện tại chủ đang cho một đơn vị thuê 72 triệu/tháng HĐ 10 năm (hiện tại còn 7 năm).
+ Liên hệ: 0985709889 để xem nhà.

http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-ban-33613.htm

 

https://batdongsanviet.vn/ban-nha-mat-pho-0-k3-phuong-my-dinh-1-nam-tu-liem-ha-noi/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-doch-vu-p1082250

 

https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-mat-pho-0-k3-phuong-my-dinh-1-nam-tu-liem-ha-noi/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-doch-vu-p1000151

 

http://bannhatoanquoc.com/nha-dat/hot-hot-hot%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu/

 

http://canhohot.vn/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu-786864.html

 

https://alinhadat.vn/./ban/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu-427219

 

https://chuyennhadat.com.vn/ban-nha-mat-pho-duong-422b-phuong-my-dinh-1/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu-pr11021784.htm

 

http://bdsno1.com/nha-dat/hot-hot-hot%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu/

 

https://nhadatchuyennghiep.com/ban-nha-mat-pho-duong-422b-phuong-my-dinh-1/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu-pr11021785.htm

 

http://dangtinraovatbds.com/nha-dat/hot-hot-hot%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu/

 

http://dangtinauto.net/nha-dat/hot-hot-hot%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu/

 

http://www.raovat.info/raovat-6667600/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu.html

 

http://dangtinauto.com/nha-dat/hot-hot-hot%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu/

 

http://raovat.thongtinmuaban.vn/details.php?id=796143

 

https://samhomes.vn/mua/nha-mat-tien/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu-1004332.html

 

http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-266289/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu

 

http://khohangbds.com/nha-dat/hot-hot-hot%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu/

 

https://raovat49.com/s/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-3502870

 

http://nguonhangbds.com/nha-dat/hot-hot-hot%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu/

 

https://bancanhohanoi.net/ban-can-ho-chung-cu-duong-422b-phuong-my-dinh-1/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu-pr1604561.htm

 

https://tinchinhchu.net/ban-nha-mat-pho-0-k3-phuong-my-dinh-1-nam-tu-liem-ha-noi/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-doch-vu-p1338135

 

http://nhadatchinhchubds.com/nha-dat/hot-hot-hot%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu/

 

http://pmbds.net/nha-dat/hot-hot-hot%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu/

 

http://thocuvietnam.com/nha-dat/hot-hot-hot%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu/

 

http://raovatbdsvn.com/nha-dat/hot-hot-hot%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu/

 

https://snhadat.com/rao-vat-mua-ban-nha-dat/hot-hot-hot???-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu.htm

 

https://nhadathanoiban.com/ban-nha-mat-pho-duong-422b-phuong-my-dinh-1/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu-pr4792845.htm

 

http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-ban-33613.htm

 

https://batdongsanviet.vn/ban-nha-mat-pho-0-k3-phuong-my-dinh-1-nam-tu-liem-ha-noi/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-doch-vu-p1082250

 

https://batdongsanviet.com.vn/ban-nha-mat-pho-0-k3-phuong-my-dinh-1-nam-tu-liem-ha-noi/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-doch-vu-p1000151

 

http://bannhatoanquoc.com/nha-dat/hot-hot-hot%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5%f0%9f%92%a5-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu/

 

http://canhohot.vn/hot-hot-hot-my-dinh-khu-cu-dan-han-quoc-oto-tranh-lo-goc-21-can-ho-dich-vu-786864.html