Cần cho thuê kho xưởng tại địa chỉ khu công nghiệp Nguyên Khê – Đông Anh – Hà Nội

Địa chỉ: Giá Liên hệ
Diện tích: 350 - 2000m2 Hình thức:
Số lượt xem 865 lượt xem Ngày đăng 05/10/2021
Mô tả

Cần cho thuê kho xưởng tại địa chỉ khu công nghiệp Nguyên Khê – Đông Anh – Hà Nội
– Diện tích có nhiều loại kích thước từ: 350m2 – 2000m2
– Công ty mình có nhu cầu cho thuê kho nhà xưởng đầy đủ, điện nước có sẵn. An toàn phòng cháy đã có. Kho xưởng riêng biệt. Nhà xưởng mặt đường to 24m.
– Đường vào rộng, đất khu công nghiệp
– Vị trí xưởng đẹp, giao thông đi lại thuận tiện, là khu An ninh tốt, xung quanh có đầy đủ tiện ích, rất thuận tiện cho việc kinh doanh.
Khách có nhu cầu liên hệ số điện thoại: 0974785177

https://nha.chotot.com/ha-noi/huyen-dong-anh/thue-van-phong-mat-bang-kinh-doanh/88404847.htm?_ga=2.97418905.761888581.1633416846-520892769.1625797419

 

https://muaban.net/dat-kho-xuong-huyen-dong-anh-l2401-c3406/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-id63245507

 

https://batdongsan.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-xa-nguyen-khe/can-cho-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-dong-anh-ha-noi-pr30912682

 

https://airaovat.com/ha-noi/cho-thue-nha-dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-2380121.html

 

http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-cho-thue-26865.htm

 

https://batdongsanviet.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-xa-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi-p1030071

 

https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-xa-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi-p961877

 

https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-nguyen-khe-xa-nguyen-khe/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi-pr10971198.htm

 

https://dithuenha.com/can-sang-nhuong-co-so-truong-mam-non-4-tang-tai-long-bien-ha-noi-nguyen-thi-hoa-pd6763856.htm

 

https://www.dangtinbatdongsan.vn/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi-p471550.html

 

http://bdsno1.com/nha-dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/

 

http://bannhatoanquoc.com/nha-dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/

 

http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/cho-thue-nha–dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe–568477.html

 

http://dangtinauto.net/nha-dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/

 

http://dangtinauto.com/nha-dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/

 

http://dangtinraovatbds.com/nha-dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/

 

http://khohangbds.com/nha-dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/

 

http://nguonhangbds.com/nha-dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/

 

https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-nguyen-khe-xa-nguyen-khe/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi-pr10971203.htm

 

http://nhadatchinhchubds.com/nha-dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/

 

http://nhadat.info/nhadat-3948282-can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi.html

 

http://www.raovat.info/raovat-6641289/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi.html

 

http://pmbds.net/nha-dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/

 

https://raovat49.com/s/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-3461454

 

http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-235269/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe–dong-anh–ha-noi

 

http://raovatbdsvn.com/nha-dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/

 

https://nhadattop1.com/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi-nguyen-thi-hoa-pd12747908.htm

 

http://thocuvietnam.com/nha-dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/

 

https://tinchinhchu.net/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-xa-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi-p1295679

 

https://nhadathanoiban.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-nguyen-khe-xa-nguyen-khe/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi-pr4758919.htm

 

https://nhadatinfo.com/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-nguyen-khe-xa-nguyen-khe/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi-pr12010115.htm

 

https://airaovat.com/ha-noi/cho-thue-nha-dat/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-2380121.html

 

http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-cho-thue-26865.htm

 

https://batdongsanviet.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-xa-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi-p1030071

 

https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-xa-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi-p961877

 

https://chuyennhadat.com.vn/cho-thue-kho-nha-xuong-dat-duong-nguyen-khe-xa-nguyen-khe/can-cho-thue-kho-xuong-tai-dia-chi-khu-cong-nghiep-nguyen-khe-dong-anh-ha-noi-pr10971198.htm

 

https://dithuenha.com/can-sang-nhuong-co-so-truong-mam-non-4-tang-tai-long-bien-ha-noi-nguyen-thi-hoa-pd6763856.htm