Hiện mình đang có mấy phòng còn trống tại Đỗ Đức Dục – Mễ Trì Thượng – Miếu Đầm – Nam Từ Liêm

Địa chỉ:Giá3,5 triệu - 3,8 triệu/ tháng
Diện tích:25 - 35m2Hình thức:
Số lượt xem180 lượt xemNgày đăng26/10/2021
Mô tả

Hiện mình đang có mấy phòng còn trống tại Đỗ Đức Dục – Mễ Trì Thượng – Miếu Đầm – Nam Từ Liêm – HN.
Diện tích : 25 – 35m2
Phòng studio đỗ đức dục
Mễ trì thượng full đồ
Miếu đầm full đồ
Nhà thiết kế cửa vân tay giờ giấc tự do có thang máy
Ngõ rộng ô tô vào được
Gía : 3,5 triệu – 3,8 triệu/ tháng
Khách quan tâm liên hệ SĐT : 0961236556

http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-cho-thue-32045.htm

 

https://batdongsanviet.vn/cho-thue-nha-tro-phong-tro-duong-me-tri-thuong-nam-tu-liem-ha-noi/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn-p1072640

 

https://dithuenha.com/chinh-chu-cho-thue-van-phong-146-tran-vy-mai-dich-cau-giay-ha-noi-nguyen-thi-hoa-pd6817408.htm

 

https://alinhadat.vn/./thue/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn-422790

 

http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/cho-thue-nha–dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc–me-tri-617699.html

 

http://bannhatoanquoc.com/nha-dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn/

 

http://dangtinauto.com/nha-dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn/

 

https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-nha-tro-phong-tro-duong-me-tri-thuong-nam-tu-liem-ha-noi/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn-p990407

 

http://bdsno1.com/nha-dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn/

 

https://www.dangtinbatdongsan.vn/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn-p490690.html

 

https://airaovat.com/ha-noi/cho-thue-nha-dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-2400936.html

 

http://dangtinauto.net/nha-dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn/

 

https://nhadatchuyennghiep.com/cho-thue-nha-tro-phong-tro-duong-me-tri-thuong-14/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn-pr11013632.htm

 

http://dangtinraovatbds.com/nha-dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn/

 

https://nhadattop1.com/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn-nguyen-thi-hoa-pd12900906.htm

 

http://khohangbds.com/nha-dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn/

 

http://www.raovat.info/raovat-6661716/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn.html

 

http://nhadatchinhchubds.com/nha-dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn/

 

https://samhomes.vn/thue/nha-tro-phong-tro/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn-1001595.html

 

http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-263368/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc–me-tri-thuong–mieu-dam–nam-tu-liem–hn

 

http://nguonhangbds.com/nha-dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn/

 

https://raovat49.com/s/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-3492990

 

https://tinbds.com/cho-thue-nha-tro-phong-tro/ha-noi/nam-tu-liem/aqqt

 

http://pmbds.net/nha-dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn/

 

http://raovat.thongtinmuaban.vn/details.php?id=792613

 

http://nhadat.info/nhadat-3974466-hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn.html

 

https://tinchinhchu.net/cho-thue-nha-tro-phong-tro-duong-me-tri-thuong-nam-tu-liem-ha-noi/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn-p1332922

 

http://raovatbdsvn.com/nha-dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn/

 

https://www.trungtambatdongsan.com.vn/ban-nha-dat-hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn-dt-wiz9eaf7

 

http://www.batdongsannhadat.org/chi-tiet-nha-dat–nha-dat-cho-thue-32045.htm

 

https://batdongsanviet.vn/cho-thue-nha-tro-phong-tro-duong-me-tri-thuong-nam-tu-liem-ha-noi/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn-p1072640

 

https://dithuenha.com/chinh-chu-cho-thue-van-phong-146-tran-vy-mai-dich-cau-giay-ha-noi-nguyen-thi-hoa-pd6817408.htm

 

https://alinhadat.vn/./thue/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn-422790

 

http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/cho-thue-nha–dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc–me-tri-617699.html

 

http://bannhatoanquoc.com/nha-dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn/

 

http://dangtinauto.com/nha-dat/hien-minh-dang-co-may-phong-con-trong-tai-do-duc-duc-me-tri-thuong-mieu-dam-nam-tu-liem-hn/