Chính chủ cần bán mảnh đất do không có nhu cầu sử dụng tại Hoàng Long, Đặng Xá, Gia Lâm

Địa chỉ: Giá 62 triệu/m2
Diện tích: 58m2 Hình thức:
Số lượt xem 160 lượt xem Ngày đăng 13/10/2022
Mô tả

Chính chủ cần bán mảnh đất do không có nhu cầu sử dụng
– Diện tích: 58m2
– Khu đất giàu tiềm năng, phát triển đầu tư sinh lời cao.
– Giá bán: 62 triệu /m2
Địa chỉ: Hoàng Long, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
Liên hệ: 0987924897

http://bannhatoanquoc.com/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://batdongsanmuaban.vn/ban-dat-nen-du-an/chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-hoang-long-dang-xa-gia-lam-n462583.html

 

https://batdongsanthainguyen.vn/index.php?option=com_realestate&part=manage&theme=vendor&task=edit_rs&Itemid=6&id=199140&method=ban&status=choduyet

 

http://bannhavip.net/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://batdongsanvideo.vn/Raovat/View/59388/chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-hoang-long,-dang-xa,-gia-lam.html

 

http://dangtinauto.com/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://dangtinauto.net/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://dangtinraovatbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://bdsno1.com/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://diaocvn.online/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

https://dayroi.vn/nhuong-qsd-dat/chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-hoang-long-dang-xa-gia-lam-1651506.htm

 

http://bdstoanquoc.net/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://iraovatbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://iraovatbds.net/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://khohangbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://landvip.net/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://moigioivn.net/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://muabannhavn.com/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://muabannhavn.net/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://nguonhangbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

https://nhadat24h.net.vn/du-an/chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-hoang-long-dang-xa-gia-lam/51861

 

http://nhadatchinhchubds.com/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1398709&name=chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-hoang-long-dang-xa-gia-lam

 

http://nhadattoancau.net/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://raovatbdsvn.com/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://raovatbdsvn.net/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://raovatnhadatvip.com/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://raovatnhadatvip.net/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://thocuvietnam.com/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://vipbds.net/vn/san-giao-dich/raovat-23212/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam.aspx

 

http://raovat24.com.vn/raovat/Toan-quoc/Dat-o-Dat-tho-cu/Chinh-chu-can-ban-manh-dat-do-khong-co-nhu-cau-su-dung-tai-Hoang-Long-Dang-Xa-Gia-Lam-490441/