Sang nhượng căn homestay full thiết bị, hợp đồng thuê nhà còn gần 2 năm Văn Quán – Hà Đông

Địa chỉ: Giá
Diện tích: Hình thức:
Số lượt xem 418 lượt xem Ngày đăng 26/01/2021
Mô tả

Sang nhượng căn homestay full thiết bị, hợp đồng thuê nhà còn gần 2 năm
Tình trạng:
– Khu vực Văn Quán – Hà Đông: công suất 30 giường, đang có sẵn 23/30 khách, nhà mặt đất
– Homestay có nội quy rõ ràng, khách cũ nên quản lý rất nhàn, hiện đang hoạt động và có lãi rõ ràng, minh bạch về sổ sách. Hỗ trợ vận hành 1 tháng đầu tiên.
Zalo hoặc liên hệ trực tiếp: 0399575009

 

https://airaovat.com/ha-noi/cho-thue-nha-dat/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-2234366.html

 

https://dithuenha.com/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-nam-van-quan-ha-dong-chinh-chu-pd6362424.htm

 

https://bds1click.com/thue/can-ho/ha-noi-sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-192078.html

 

https://www.longhoa.vn/index.php?mod=detail&id=275249&cat=1447&sub=1449&storeid=355165

 

http://acr.vn/nha-dat/cho-thue-chung-cu/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-nha-con-gan-2-nam-van-quan-ha-dong-bnd200276.html

 

http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/cho-thue-nha/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-280837.html

 

https://nhadattop1.com/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-nam-van-quan-ha-dong-chinh-chu-pd11128256.htm

 

https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-nam-van-quan-ha-dong-td-112116

 

https://nhaf.com.vn/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-nam-van-quan-ha-dong-n118589.bds

 

http://www.raovat.info/raovat-6396222/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-nam-van-quan-ha-dong.html

 

http://diaocthudo.com/nha-dat/cho-thue-chung-cu/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-nha-con-gan-2-nam-van-quan-ha-dong-bnd189349.html

 

https://raovat49.com/s/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-3189856

 

http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-113307/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-nam-van-quan–ha-dong

 

https://tinbds.com/cho-thue-can-ho-chung-cu/ha-noi/ha-dong/an-lac-tower/72vn

 

https://tinhaynhadat.com/p/d/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-nam-van-quan-ha-dong

 

http://www.araovat.vn/ho-chi-minh/raovat/646179/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi,-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-nam-van-quan—ha-dong.html

 

http://nhadatinfo.com/cho-thue-can-ho-chung-cu-duong-1-phuong-bien-giang/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-nam-van-quan-ha-dong-pr11308547.htm

 

http://nhadat.info/nhadat-3670790-sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-nam-van-quan-ha-dong.html

 

http://timnhadat.com/cho-thue-nha/sang-nh%c6%b0%e1%bb%a3ng-can-homestay-full-thi%e1%ba%bft-b%e1%bb%8b-h%e1%bb%a3p-d%e1%bb%93ng-thue-nha-con-g%e1%ba%a7n-2-nam-van-quan-ha-dong_i416509

 

https://timgicungco.com/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-nam-van-quan-ha-dong-s2164558.html

 

http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-113309/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-nam-van-quan–ha-dong

 

https://tinhaynhadat.com/p/d/sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha-con-gan-2-nam-van-quan-ha-dong-2

 

http://timnhadat.com/cho-thue-nha/sang-nh%c6%b0%e1%bb%a3ng-can-homestay-full-thi%e1%ba%bft-b%e1%bb%8b-h%e1%bb%a3p-d%e1%bb%93ng-thue-nha-con-g%e1%ba%a7n-2-nam-van-quan-ha-dong_i416511

 

http://nhadatxinh.com.vn/cho-thue/Sang-nhuong-can-homestay-full-thiet-bi-hop-dong-thue-nha.html