Cho thuê mặt bằng, làm nhà xưởng hoặc kho bãi tại Đan Phượng, Hà Nội

Địa chỉ:GiáLiên hệ
Diện tích:1300m2Hình thức:
Số lượt xem73 lượt xemNgày đăng15/11/2022
Mô tả

Diện tích khu đất: 3300m2, trong đó đã có 1300m2 nhà kho, xưởng còn lại 2000m2 sân bê tông.
– Khu đất có mặt tiền 120 mét mặt đường, đường giao thông rộng 20m. kết nối thuận tiện xe container, xe tải chạy 24/24//7
– Địa chỉ: xã Hồng Hà, huyện Đan phượng, TP Hà Nội

– Cách trung tâm Hà Nội 15km
– Khu đất có hàng rào xung quanh, cổng ra vào 8 mét, an ninh tốt. Có văn phòng làm việc và bảo vệ

Liên hệ:
1. Ông Vũ Xuân Đồng, điện thoại số: 0913592226

http://bannhatoanquoc.com/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

https://batdongsan24h.com.vn/cho-thue-cua-hang-kiot-huyen-dan-phuong/cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong-ha-noi-2681940.html

 

http://bannhavip.net/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

https://batdongsanviet.com.vn/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-hong-ha-dan-phuong-ha-noi/cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong-ha-noi-p1562075

 

http://batdongsanvideo.vn/Raovat/View/80588/cho-thue-mat-bang,-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong,-ha-noi.html

 

https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong-ha-noi-td-578927

 

http://bdsno1.com/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://bdstoanquoc.net/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://dangtinauto.com/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://dangtinauto.net/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://dangtinraovatbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

https://dayroi.vn/cho-thue-nha-dat/cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong-ha-noi-1700688.htm

 

http://diaocvn.online/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

https://dithuenha.com/cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong-ha-noi-chinh-chu-nha-dat-pd7218661.htm

 

https://gaapnow.com/474196/46/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.html

 

https://batdongsanbamien.vn/cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong-ha-noi-dr26694.html

 

http://iraovatbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://iraovatbds.net/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://khohangbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://landvip.net/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://moigioivn.net/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://muabannhavn.com/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://muabannhavn.net/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://nguonhangbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://nhadatchinhchubds.com/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://nhadattoancau.net/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://dothinhadat.com.vn/cho-thue-cua-hang-tai-huyen-dan-phuong-ha-noi/cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong-ha-noi-p-320209.html

 

https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-hong-ha-1/cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong-ha-noi-pr13251345.htm

 

https://quangcaoso.vn/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong-ha-noi-331187.html

 

http://raovatbdsvn.com/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://raovatbdsvn.net/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://raovatnhadatvip.com/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://raovatnhadatvip.net/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

http://thocuvietnam.com/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx

 

https://thuechungcuHN.com/cho-thue-can-ho-chung-cu-phuc-thinh-tower/cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong-ha-noi-pr1023093.htm

 

https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-hong-ha-dan-phuong-ha-noi/cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong-ha-noi-p1887596

 

https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-hong-ha-1/cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong-ha-noi-pr19640401.htm

 

https://tructiep.vn/cho-thue-nha-dat/cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-5550731.htm

 

https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-xa-hong-ha-1/cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-dan-phuong-ha-noi-pr15977342.htm

 

http://vipbds.net/vn/san-giao-dich/raovat-83139/Cho-thue-mat-bang-lam-nha-xuong-hoac-kho-bai-tai-Dan-Phuong-Ha-Noi.aspx