Cho thuê Cho thuê nhà 7 tầng diện tích 167m2 Mặt đường Ngô Đình Mẫn – La Khê

Địa chỉ: Giá 120 triệu
Diện tích: 167m2 Hình thức:
Số lượt xem 47 lượt xem Ngày đăng 06/07/2024
Mô tả

Cho thuê nhà 7 tầng diện tích 167m2
– Mặt tiền 12,5m
– Làm văn phòng , trung tâm dạy học
– Mặt đường Ngô Đình Mẫn – La Khê
– Cách mặt đường lớn 30m
– Giá: 120tr / 1 tháng
– Liên hệ SĐT: 0335185778 – 0914504688

https://bantot.com.vn/nha-mat-pho-cho-thue/cho-thu-cho-thu-nh-7-t-ng-di-n-t-ch-167m2-m-t-ng-ng-nh-m-n-la-kh-/458298

 

https://batdongsan.in/thue-nha-mat-pho/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man-la-khe.html

 

https://batdongsan368.com.vn/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man—la-khe-p472565.html

 

http://bdsno1.com/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

http://diaocvn.online/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

https://dothi.net//cho-thue-nha-mat-pho-duong-ngo-dinh-man-phuong-la-khe/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man-la-khe-pr14755188.htm

 

https://gaapnow.com/1123158/12/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man—La-Khe.html

 

http://iraovatbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

http://iraovatbds.net/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

http://khohangbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

http://landvip.net/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

http://moigioivn.net/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

http://muabannhavn.com/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

 

http://muabannhavn.net/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

http://nguonhangbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

http://dothinhadat.com.vn/cho-thue-nha-mat-pho-tai-quan-ha-dong-ha-noi/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man-p-623246.html

 

https://www.nhaban.com/chitiet/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man-la-khe/8408806_nid/

 

https://nhadat24h.com/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man-la-khe-bds3000297.html

 

http://nhadatchinhchubds.com/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

https://nhadatinfo.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-ngo-dinh-man-phuong-la-khe/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man-la-khe-pr14697005.htm

 

http://nhadattoancau.net/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

https://nhadattoanquoc.com.vn/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man—la-khe-bds484247.html

 

https://raobds.vn/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man-la-khe-240708.html

 

http://raovatbdsvn.com/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

http://raovatbdsvn.net/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

http://raovatnhadatvip.com/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

 

http://raovatnhadatvip.net/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

 

https://raovat49.com/s/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man-la-khe-5415021

 

http://thocuvietnam.com/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

http://raovat24.com.vn/raovat/Toan-quoc/Nha-rieng/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe-773517/

 

https://tinbatdongsan.com/cho-thue-nha-mat-pho-duong-ngo-dinh-man-phuong-la-khe/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man-la-khe-pr20793088.htm

 

 

https://tinchinhchu.net/cho-thue-nha-mat-pho-phuong-la-khe-ha-dong-ha-noi/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man-la-khe-p2524617

 

http://vipbds.net/vn/san-giao-dich/raovat-680103/Cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-Mat-duong-Ngo-Dinh-Man-La-Khe.aspx

 

https://upfree.vn/bat-dong-san/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man–865654.html

 

https://phonhadat.net/cho-thue-nha-mat-pho-duong-ngo-dinh-man-phuong-la-khe/cho-thue-cho-thue-nha-7-tang-dien-tich-167m2-mat-duong-ngo-dinh-man-la-khe-pr16985562.htm