Chính chủ cần cho thuê nhà tầng 2 làm văn phóng Ngô gia tự Đức Giang quận Long biên

Địa chỉ: Giá 2 triệu/ tháng
Diện tích: 48m2 Hình thức:
Số lượt xem 29 lượt xem Ngày đăng 10/07/2024
Mô tả

Chính chủ cần cho thuê nhà tầng 2 làm văn phóng. Hoặc dây học sinh địa chỉ 347 Ngô gia tự Đức Giang quận Long biên
– Diện tích: 48m2
– Giá 2 triệu
– Liên hệ chủ nhà: 0376943337

 

https://bannha24h.vn/cho-thue-nha-hem/chính-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien-675628

 

http://bannhatoanquoc.com/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

https://bantot.com.vn/nha-rieng-cho-thue/ch-nh-ch-c-n-cho-thu-nh-t-ng-2-l-m-v-n-ph-ng-c-giang-qu-n-long-bi/461326

 

https://batdongsan24h.com.vn/cho-thue-nha-quan-long-bien/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-3374632.html

 

https://batdongsan.in/thue-nha-rieng/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien.html

 

https://batdongsan368.com.vn/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien-p473627.html

 

http://bannhavip.net/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://dangtinauto.com/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://dangtinauto.net/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://dangtinraovatbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://bdsno1.com/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://bdstoanquoc.net/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://diaocvn.online/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

https://dothi.net//cho-thue-nha-rieng-duong-1-phuong-duc-giang-2/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien-pr14756687.htm

 

https://gaapnow.com/1126118/13/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.html

 

http://dothinhadat.com.vn/cho-thue-nha-rieng-tai-quan-long-bien-ha-noi/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-p-624894.html

 

https://guland.vn/post/can-ban-nha-tai-dia-chi-pho-dam-quang-trung-phuong-long-bien-quan-long-bien-905903

 

http://iraovatbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://khohangbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://iraovatbds.net/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://landvip.net/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://moigioivn.net/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://muabannhavn.com/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://muabannhavn.net/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://nguonhangbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

https://www.nhaban.com/chitiet/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien/8411283_nid/

 

https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien-bds3003391.html

 

http://nhadatchinhchubds.com/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=2004418&name=chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien

 

http://nhadattoancau.net/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

https://nhadattoanquoc.com.vn/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien-bds485394.html

 

https://raobds.vn/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien-240710.html

 

https://raovat49.com/s/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien-5420560

 

http://raovatbdsvn.com/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://raovatbdsvn.net/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://raovatnhadatvip.com/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

http://raovatnhadatvip.net/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

https://rongbay.com/Toan-quoc/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-v-c272-raovat-33812787.html

 

http://thocuvietnam.com/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

https://tinbatdongsan.com/cho-thue-nha-rieng-duong-anh-dao-1-phuong-duc-giang-2/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien-pr20799116.htm

 

https://tinchinhchu.net/cho-thue-nha-rieng-duong-1-9-hn-phuong-duc-giang-long-bien-ha-noi/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien-p2527446

 

https://vico.vn/cho-thue-nha-rieng-ha-noi/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien-3213407.html

 

http://vipbds.net/vn/san-giao-dich/raovat-683402/Chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-Duc-Giang-quan-Long-bien.aspx

 

https://phonhadat.net/cho-thue-nha-rieng-duong-anh-dao-1-phuong-duc-giang-2/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien-pr16991189.htm

 

https://www1.raovatmienphi.org/chinh-chu-can-cho-thue-nha-tang-2-lam-van-phong-duc-giang-quan-long-bien