Chính chủ cần cho thuê cửa hàng Tại 72 Bát Sứ, Hoàn Kiếm , HN

Địa chỉ: Giá 26 triệu
Diện tích: 20m2 Hình thức:
Số lượt xem 43 lượt xem Ngày đăng 02/07/2024
Mô tả

Chính chủ cần cho thuê cửa hàng Tại 72 Bát Sứ, Hoàn Kiếm , HN
Diện tích 20m2, mặt tiền 5m, đi khóa về mở, cửa hàng đẹp đã có lượng khách sẵn về sữa ổn định.
Đầy đủ đồ dùng cho cửa hàng sữa không phải mua sắm thêm gì.
Điện nước, thuế dùng hết bn trả bấy nhiêu.
Giá thuê: 26 triệu/ tháng
Liên hệ: 0912210661

https://bannha24h.vn/cho-thue-cua-hang-kiot/chính-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn-671101

 

http://bannhatoanquoc.com/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

https://bantot.com.vn/mat-bang-kinh-doanh-cho-thue/ch-nh-ch-c-n-cho-thu-c-a-h-ng-t-i-72-b-t-s-ho-n-ki-m-hn/452692

 

https://batdongsan.in/thue-cua-hang/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn.html

 

https://batdongsan24h.com.vn/cho-thue-cua-hang-kiot-quan-hoan-kiem/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn-3366436.html

 

http://bannhavip.net/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

https://batdongsan368.com.vn/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem–hn-p470655.html

 

http://dangtinauto.com/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

http://dangtinauto.net/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

http://dangtinraovatbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

http://bdsno1.com/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

http://bdstoanquoc.net/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

http://diaocvn.online/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

https://gaapnow.com/1117660/46/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.html

 

https://dothi.net//cho-thue-cua-hang-ki-ot-pho-bat-su-phuong-hang-bo/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn-pr14750251.htm

 

http://iraovatbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

http://iraovatbds.net/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

 

http://khohangbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

 

http://dothinhadat.com.vn/cho-thue-cua-hang-tai-quan-hoan-kiem-ha-noi/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn-p-620715.html

 

 

http://landvip.net/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

http://moigioivn.net/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

http://muabannhavn.com/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

 

http://muabannhavn.net/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

http://nguonhangbds.com/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

https://www.nhaban.com/chitiet/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn/8404124_nid/

 

http://nhadatchinhchubds.com/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

https://nhadat24h.com/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn-bds2994813.html

 

https://nhadatmuaban.net/Home/Raovat?raovatId=1986912&name=chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn

 

http://nhadattoancau.net/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

 

https://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-pho-bat-su-phuong-hang-bo/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn-pr14675692.htm

 

https://nhadatvui.vn/cho-thue-mat-bang-cua-hang-phuong-hang-bong-quan-hoan-kiem/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn1719910015

 

https://nhadattoanquoc.com.vn/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem–hn-bds482086.html

 

https://raobds.vn/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn-240702.html

 

http://raovatbdsvn.net/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

http://raovatbdsvn.com/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

http://raovatnhadatvip.com/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

http://raovatnhadatvip.net/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

https://raovat49.com/s/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn-5403772

 

https://rongbay.com/Toan-quoc/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-c272-raovat-33802252.html

 

http://thocuvietnam.com/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

https://thuechungcuHN.com/cho-thue-can-ho-chung-cu-toa-nha-14-ly-nam-de/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn-pr1083169.htm

 

https://tinbatdongsan.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-pho-bat-su-phuong-hang-bo/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn-pr20781303.htm

 

https://phonhadat.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-pho-bat-su-phuong-hang-bo/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn-pr16974751.htm

 

http://vipbds.net/vn/san-giao-dich/raovat-673794/Chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-Tai-72-Bat-Su-Hoan-Kiem-HN.aspx

 

https://vico.vn/cho-thue-cua-hang-kiot-ha-noi/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn-3207452.html

 

https://vn2.com/property/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem-hn/

 

https://tinchinhchu.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot-pho-bat-su-phuong-hang-bo-hoan-kiem-ha-noi/chinh-chu-can-cho-thue-cua-hang-tai-72-bat-su-hoan-kiem–hn-p2521525