Cần sang nhượng mặt bằng bán trà đá, nước mía tại ký túc Mỏ. Sát trường Mỏ và Tài Chính.

Địa chỉ:Giá25 triệu
Diện tích:kxđHình thức:
Số lượt xem17 lượt xemNgày đăng20/05/2020
Mô tả

Cần sang nhượng mặt bằng bán trà đá, nước mía tại ký túc Mỏ. Sát trường Mỏ và Tài Chính.

Do con nhỏ nên phải về sớm cần nhượng lại mặt bằng trà đá nước mía đồ ăn sáng. Cho bán thử 1 tuần.đam bảo đông khách. .

Gía sang nhượng: 22 triệu

Liên hệ: 0973842671

(Nguồn: https://muabannhachinhchu.vn/)

 

https://banbatdongsan.com.vn/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-dr22853.html

 

http://batdongsanboss.com/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-dr48649.html

 

https://batdongsan386.com/pr197048/cho-thue-nha-so-5-ngo-66-duong-nguyen-hoang-my-dinh-nam-

 

http://batdongsandream.com/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-dr46028.html

 

http://batdongsangolden.com/cho-thue-nha-rieng-tai-quan-hai-ba-trung-ha-noi/chinh-chu-cho-thue-nha-tai-378a-pho-minh-khai-hai-ba-trung-ha-noi-p-51672.html

 

http://bds123.co/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-dr48970.html

 

https://bds1click.com/thue/kho/ha-noi-can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-53930.html

 

http://bds365.com.vn/detail?id=can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-99409.html

 

http://www.chotron.vn//quan-bac-tu-liem/s-van-phong-mat-bang-kinh-doanh/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky/143881

 

http://diaoc.company/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-dr62380.html

 

https://dithuenha.com/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-chinh-chu-pd5422312.htm

 

http://www.longhoa.vn/index.php?mod=detail&id=176144&cat=1447&sub=1449&storeid=355165

 

http://livecantho.com/can-tho/index.php?option=com_raovatcantho&view=raovatcantho&id=158209

 

http://muabanbds.co/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-dr29059.html

 

http://muabandiaoc.co/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-dr45247.html

 

http://muabanbinhthuan.vn/ha-noi-tp/cho-thue-nha/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-137509.html

 

http://muabannhadat.tech/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-dr125054.html

 

http://nhadat123.net/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-dr55246.html

 

http://nhadatphutho.net/pr141349/chinh-chu-cho-thue-nha-tai-378a-pho-minh-khai-hai-ba-trung-ha-noi

 

https://nhadattop1.com/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-chinh-chu-pd8857703.htm

 

http://nhadatxinh.com.vn/cho-thue/Can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc.html

 

http://www.raovat.info/raovat-6153333/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo.-sat-truong-mo-va-tai-chinh..html

 

http://raovat.coi.vn/3.305863–Can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da–nuoc-mia-tai-ky-tuc-Mo.-Sat-truong-Mo-va-Tai-Chinh..html

 

 

http://timnhadat.com/cho-thue-nha/c%e1%ba%a7n-sang-nh%c6%b0%e1%bb%a3ng-m%e1%ba%b7t-b%e1%ba%b1ng-ban-tra-da-n%c6%b0%e1%bb%9bc-mia-t%e1%ba%a1i-ky-tuc-m%e1%bb%8f-sat-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-m%e1%bb%8f-va-tai-chinh_i312339

 

https://nhadatcanban.net/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-bds469988.html

 

http://timgicungco.com/can-sang-nhuong-mat-bang-ban-tra-da-nuoc-mia-tai-ky-tuc-mo-sat-truong-mo-va-tai-chinh-s1929559.html