Cần sang nhượng lại toàn bộ nhà hàng Xôi Sen Chà, tại Prak 11 Time City SH07

Địa chỉ: Giá thỏa thuận
Diện tích: 117m2 Hình thức:
Số lượt xem 160 lượt xem Ngày đăng 26/05/2020
Mô tả

Cần sang nhượng lại toàn bộ nhà hàng Xôi Sen Chà, tại Prak 11 Time City SH07
Diện tích: 117m2, Căn góc 2 mặt tiền, chỉ việc vào kinh doanh, đã có lượng khách quen ổn định
Gía :thương lượng
Liên hệ: 0966308880

 

 

http://batdongsanboss.com/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-dr51809.html

 

http://batdongsandream.com/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-dr49402.html

 

http://batdongsangolden.com/cho-thue-cua-hang-tai-quan-hoang-mai-ha-noi/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-p-53758.html

 

http://diaoc.company/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-dr65594.html

 

https://dithuenha.com/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-chinh-chu-pd5455475.htm

 

https://danhbanhadat.com.vn/bat-dong-san/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha–tai-prak-11-time-city-sh07/

 

http://muaban.trit.vn/chi-tiet/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-335535.html

 

http://hoplongland.com/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-n55985.html

 

http://muabanbds.co/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-dr32219.html

 

https://nhadat999.com/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07

 

https://nhadattop1.com/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-chinh-chu-pd8923953.htm

 

https://daitheky.net/cho-thue-cua-hang-ki-ot/ha-noi/hoang-mai/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-pr374050.html

 

https://phonhanha.com/tin-dang/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07/

 

http://canhohot.vn/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-527687.html

 

http://datbinhduongsodo.com/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-23175.html

 

http://www.raovat.info/raovat-6157884/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07.html

 

https://raovat49.com/s/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-2974270

 

http://raovat.coi.vn/3.307146–Can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-Xoi-Sen-Cha–tai-Prak-11-Time-City-SH07.html

 

http://nhadatviet247.net/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-1403332.html

 

http://acr.vn/nha-dat/cho-thue-mat-bang-thuong-mai/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-bnd85973.html

 

http://bandatbinhchanh.com.vn/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-609632.html

 

http://nhadatinfo.com/cho-thue-cua-hang-ki-ot-chung-cu-130-nguyen-duc-canh/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-pr10771959.htm

 

http://timgicungco.com/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-s1933585.html

 

http://sandatnen.com.vn/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-24232.html

 

http://www.araovat.vn/ho-chi-minh/raovat/542490/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha,-tai-prak-11-time-city-sh07.html

 

http://timmuanhadat.com.vn/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-1269346.html

 

http://bds123.co/can-sang-nhuong-lai-toan-bo-nha-hang-xoi-sen-cha-tai-prak-11-time-city-sh07-dr52127.html