Cần bán 4ha Đầm Quảng Canh tự nhiên và một ô công nghiệp rộng 2600m2 địa chỉ thôn Bình Minh ( Đội 4 ) Xã Hải Lạng Tiên Yên Quảng Ninh

Địa chỉ:Giá1 tỷ
Diện tích:4haHình thức:
Số lượt xem17 lượt xemNgày đăng03/06/2021
Mô tả

Cần bán 4ha Đầm Quảng Canh tự nhiên và một ô công nghiệp rộng 2600m2 địa chỉ thôn Bình Minh ( Đội 4 ) Xã Hải Lạng Tiên Yên Quảng Ninh

– Diện tích: 4ha đầm quảng canh (tự nhiên) và một ô công nghiệp rộng 2600m2
– Có điện ba pha nước sạch đến tận nơi đường đi rộng rãi và một máy phát điện nhà xây đổ mái bằng tiện nghi
– Có nhà ở đầy đủ đồ đạc, sẵn vào làm
– Giá bán: 1 tỷ ( Có thương lượng ), pháp lí đầy đủ
Mọi chi tiết liên hệ : 0347826685

http://bds365.com.vn/detail?id=can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-197615.html

 

https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh-doi-197477

 

http://datthudo.vn/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-d/

 

http://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-hoanh-bo-quang-ninh/can-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-eid-471028/

 

https://batdongsanviet.vn/ban-dat-tho-cu-hoanh-bo-quang-ninh/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh–doi-4-p825168

 

https://muabannhaviet.vn/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-d/

 

https://khonhadat.vn/ban-dat-huyen-hoan-bo/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh-doi-4-1354268.html

 

http://muabanbinhthuan.vn/quang-ninh/ban-dat-o/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-371959.html

 

http://nhadat.de/estate/?nhadat=msg_detail&msgid=706996

 

https://nhadattop1.com/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh-doi-4-xa-hai-lang-tien-yen-quang-ninh-chinh-chu-pd11984210.htm

 

http://www.raovat.info/raovat-6520628/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh-doi-4.html

 

https://muonnha.com.vn/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh-doi

 

http://nhadat.info/nhadat-3815812-can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh-doi-4-xa-hai-lang-tien-yen-quang-ninh.html

 

https://samhomes.vn/mua/dat-tho-cu-dat-o/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh-doi-4-xa-hai-lang-tien-yen-quang-ninh-953576.html

 

http://sanbatdongsanhanoi.com/nha-dat-154825/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh-doi-4-xa-hai-lang-tien-yen-quang-ninh

 

http://raovat.thongtinmuaban.vn/details.php?id=601709

 

https://tinbds.com/ban-dat/quang-ninh/hoanh-bo/blq1

 

https://raovat49.com/s/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-3293453

 

http://timdat.net/mua-ban-nha-dat

 

https://tinbatdongsan.com/ban-dat-hoanh-bo-qni/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh-doi-4-xa-hai-lang-tien-yen-quang-ninh-pr17572637.htm

 

https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-hoanh-bo-quang-ninh/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh–doi-4-p1077926

 

http://bds365.com.vn/detail?id=can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-197615.html

 

https://alinhadat.vn/./ban/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh-doi-197477

 

http://datthudo.vn/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-d/

 

http://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-hoanh-bo-quang-ninh/can-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-eid-471028/

 

https://batdongsanviet.vn/ban-dat-tho-cu-hoanh-bo-quang-ninh/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh–doi-4-p825168

 

http://muabanbinhthuan.vn/quang-ninh/ban-dat-o/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-371959.html

 

http://nhadat.de/estate/?nhadat=msg_detail&msgid=706996

 

https://nhadattop1.com/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh-doi-4-xa-hai-lang-tien-yen-quang-ninh-chinh-chu-pd11984210.htm

 

http://www.raovat.info/raovat-6520628/can-ban-4ha-dam-quang-canh-tu-nhien-va-mot-o-cong-nghiep-rong-2600m2-dia-chi-thon-binh-minh-doi-4.html