Bán cắt lỗ 4 lô đất mặt đường apphan to đùng giá 1 tỷ 1xx/ 1 lô Tại Nam Dương, Lục Ngạn

Địa chỉ:Giá1 tỷ 1xx/ lô
Diện tích:194m2Hình thức:
Số lượt xem64 lượt xemNgày đăng20/07/2022
Mô tả

Bán cắt lỗ 4 lô đất mặt đường apphan to đùng giá 1 tỷ 1xx/ 1 lô
– Địa chỉ : Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang
– Diện tích: 194m2, Mặt tiền: 5m
-Vị trí đất đẹp, thuận lợi giao thông đi lại.
– Đất nằm tại vị trí tiềm năng đầu tư sinh lời.
– Phù hợp với nhu cầu đầu cơ, tích trữ.
– Tiềm năng lớn: đất luôn tăng giá theo tình hình hiện tại chung của BĐS của khu vực, bảo đảm sinh lời.
– Pháp lý đầy đủ. Sổ đỏ chính chủ.
– Cho khách cọc dài hạn.
– Liên hệ SĐT: 0984615068

https://airaovat.com/bac-giang/mua-ban-nha-dat/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-2527294.html

 

https://alinhadat.vn/./ban/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-715141

 

https://bannha24h.vn/ban-dat-tho-cu/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-239541

 

https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-luc-ngan-bac-giang/cat-lo-4-lo-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-eid-726274/

 

https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-mat-pho-huyen-luc-ngan/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-2371734.html

 

https://batdongsanviet.vn/ban-dat-tho-cu-duong-31-107-bg-xa-nam-duong-luc-ngan-bg-bac-giang/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-p1278191

 

https://bds365.com.vn/detail?id=ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-262787.html

 

https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-td-366748

 

https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-duong-31-4-xa-nam-duong-2/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-pr11579719.htm

 

https://www.homeme.vn/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-p740027.html

 

https://khonhadat.vn/ban-dat-huyen-luc-ngan/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-1595994.html

 

https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-duong-31-107-bg-xa-nam-duong-luc-ngan-bg-bac-giang/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-p1302695

 

https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-duong-31-4-xa-nam-duong-2/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-pr11579722.htm

 

https://nhadat24h.com/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-bds2158737.html

 

https://nhadattop1.com/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-nguoi-dang-tin-pd13893925.htm

 

https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-31-4-xa-nam-duong-2/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-pr12829733.htm

 

http://www.raovat.info/raovat-6981866/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan.html

 

http://raovatdaugia.com/viewAd.php?postId=1595125&key=&cityId=1

 

https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan.html

 

https://phonhadat.net/ban-dat-duong-31-4-xa-nam-duong-2/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-pr15474588.htm

 

https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-31-4-xa-nam-duong-2/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-pr19143662.htm

 

https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-duong-31-107-bg-xa-nam-duong-luc-ngan-bg-bac-giang/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-p1640629

 

https://vico.vn/ban-dat-bac-giang/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-2854264.html

 

https://upfree.vn/bat-dong-san/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-424485.html

https://airaovat.com/bac-giang/mua-ban-nha-dat/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-2527294.html

 

https://alinhadat.vn/./ban/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-715141

 

https://bannha24h.vn/ban-dat-tho-cu/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-239541

 

https://bannhadat123.vn/ban-dat-huyen-luc-ngan-bac-giang/cat-lo-4-lo-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-eid-726274/

 

https://batdongsan24h.com.vn/ban-dat-mat-pho-huyen-luc-ngan/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-2371734.html

 

https://batdongsanviet.vn/ban-dat-tho-cu-duong-31-107-bg-xa-nam-duong-luc-ngan-bg-bac-giang/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-p1278191

 

https://bds365.com.vn/detail?id=ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-262787.html

 

https://bdshot.vn/cap-nhat-tin/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-td-366748

 

https://chuyennhadat.com.vn/ban-dat-duong-31-4-xa-nam-duong-2/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-pr11579719.htm

 

https://www.homeme.vn/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-p740027.html

 

https://khonhadat.vn/ban-dat-huyen-luc-ngan/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-1595994.html

 

https://batdongsanviet.com.vn/ban-dat-tho-cu-duong-31-107-bg-xa-nam-duong-luc-ngan-bg-bac-giang/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-p1302695

 

https://nhadatchuyennghiep.com/ban-dat-duong-31-4-xa-nam-duong-2/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-pr11579722.htm

 

https://nhadat24h.com/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-bds2158737.html

 

https://nhadattop1.com/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-nguoi-dang-tin-pd13893925.htm

 

https://nhadatinfo.com/ban-dat-duong-31-4-xa-nam-duong-2/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-pr12829733.htm

 

http://www.raovat.info/raovat-6981866/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan.html

 

http://raovatdaugia.com/viewAd.php?postId=1595125&key=&cityId=1

 

https://sandiaoctructuyen.com/nha-dat/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan.html

 

https://phonhadat.net/ban-dat-duong-31-4-xa-nam-duong-2/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-pr15474588.htm

 

https://tinbatdongsan.com/ban-dat-duong-31-4-xa-nam-duong-2/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-pr19143662.htm

 

https://tinchinhchu.net/ban-dat-tho-cu-duong-31-107-bg-xa-nam-duong-luc-ngan-bg-bac-giang/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-p1640629

 

https://vico.vn/ban-dat-bac-giang/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-nam-duong-luc-ngan-2854264.html

 

https://upfree.vn/bat-dong-san/ban-cat-lo-4-lo-dat-mat-duong-apphan-to-dung-gia-1-ty-1xx-1-lo-tai-424485.html